ติดต่อ


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)
ที่ทำการ: อาคาร B ชั้น 24 ศูนย์ Energy Complex
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์: 0-2140-6000สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 089 852 5668 , 080 132 2870 โทรสาร 053 944 146 ต่อ 431


แบบฟอร์มติดต่อเรา

จำเป็นต้องกรอก ช่องที่มีสัญลักษณ์ *

ติดต่อเรา