การจัดสัมมนา เรื่อง "การใช้สื่อการสอนด้านพลังงาน เรียนรู้สู่อาเซียน"

เมื่อวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2556  ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการสัมมนา เรื่อง "การใช้สื่อการสอนด้านพลังงาน เรียนรู้สู่อาเซียน" โดยมีคุณครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 110 ท่าน  พร้อมกันนั้นยังได้นำผู้เข้าร่วมการสัมมนาไปชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  น้ำงึม2  ที่ สปป.ลาว อีกด้วย โดยในการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณมัณฑนา  ฟูกุล หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน