ข้อมูลพลังงานสำหรับการศึกษา


ลำดับ ชื่อ ที่มา วันที่ ขนาด
1 พลังงานน้ำมัน...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 16 ก.ย. 2554 0.16 Mb
2 แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทย พพ. 30 ส.ค. 2554 2.68 Mb
3 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก:พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก 26 ส.ค. 2554 14.43 Mb
4 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก:พลังงานลม โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก 26 ส.ค. 2554 13.15 Mb
5 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก:พลังงานชีวมวล โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก 26 ส.ค. 2554 15.87 Mb
6 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก:พลังงานน้ำ โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก 26 ส.ค. 2554 15.73 Mb
7 พลังงานน้ำขนาดเล็กสายธารแห่งวิถีชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 18 ส.ค. 2554 5.61 Mb
8 อนาคตพลังงานไทยหลังแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ม.จุฬา 18 ส.ค. 2554 1.38 Mb
9 สถานการณ์ พลังงานทดแทนเดือนมิถุนายน2554 พพ. 18 ส.ค. 2554 0.26 Mb
10 ถ่านหิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 18 ส.ค. 2554 19.18 Mb